photoshop如何给黑白照片上色教程

作者佚名   出处:52ps 原图 [table=98%,#d3d3d3]            [tr]            [td][/td]        [/tr]    [/table] [table=98%,#d3d3d3]            [tr]            [td=1,1,680]最终效果[/td]        [/tr]    [/table] [table=98%,#d3d3d3]            [tr]            [td][/td]        [/tr]    [/table][table=98%]            [tr]            [td] [/td][/tr][/table] 以下是详细的photoshop教程步骤: [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td=1,1,680]1、打开原图素材,新建一个图层图层混合模式改为“颜色”,把前景颜色设置为:#FADDD9,然后用画笔涂抹人物脸部及皮肤部分,注意空出五官部分。 2、创建色相/饱和度调整图层,数值为:+10/-45/0。 3、创建色彩平衡调整图层:中间调:+10/-5/+15;暗调:-5/+2/+5。 [/td]         [/tr]     [/table] [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td][/td]         [/tr]     [/table] [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td]4、分别创建曲线和可选颜色调整图层,参数设置如下图。 [/td]         [/tr]     [/table] [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td][/td]         [/tr]     [/table] [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td][/td]         [/tr]     [/table] [table=98%,#d3d3d3]             [tr]             [td][/td]         [/tr]
关键词:

网友评论

发表评论